مجله اینترنتی سلامت

مجله اینترنتی سلامت

مجله سلامت

مجله اینترنتی تکنولوژی

مجله اینترنتی توزلو

اختاپوس ممکن است واقعا یک موجود فرازمینی نباشد و شاهد آن تعداد زیاد میکرو«دنای» مشابه انسانهاست که برای ایجاد سیستم عصبی پیچیده مورد نیاز است

اختاپوس ممکن است واقعا یک موجود فرازمینی نباشد و شاهد آن تعداد زیاد میکرو«دنای» مشابه انسانهاست که برای ایجاد سیستم عصبی پیچیده مورد نیاز است

چگونه می توانیم روز به روز درآمدمان را افزایش دهیم؟

چراغ روشن رسیدن به ثروت چیست؟

تنها با رعایت چند اصل پولدار شوید

تشکی که معجزه ثروت سازی ام شد

برای داشتن موهای زیبا چه باید کرد؟

سیستم جدید ویرایش ژن CRISPR : برش ملایم ؛ دقیق و تک‌ رشته‌ای DNA ‌این ابزار را دقیق‌تر می‌کند

سیستم جدید ویرایش ژن CRISPR : برش ملایم ؛ دقیق و تک‌ رشته‌ای DNA ‌این ابزار را دقیق‌تر می‌کند

اولین آزمایش خون مستقیم برای تشخیص میوکاردیت یا التهاب قلب پیشنهاد شد

اولین آزمایش خون مستقیم برای تشخیص میوکاردیت یا التهاب قلب پیشنهاد شد

گران‌ترین داروی جهان توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد: داروی Hemgenix، هر دوز ۳.۵ میلیون دلار!

گران‌ترین داروی جهان توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد: داروی Hemgenix، هر دوز ۳.۵ میلیون دلار!

مسیر پیشرفت برای کسانی که تحصیلات پاییینی دارند