مجله اینترنتی سلامت

مجله اینترنتی سلامت

مجله سلامت

مجله اینترنتی تکنولوژی

مجله اینترنتی توزلو

چرا پشه‌ها همیشه مرا نیش می‌زنند؟

چرا پشه‌ها همیشه مرا نیش می‌زنند؟

کشف پروتئینی که به روش کاملاً جدیدی از پیشرفت دیابت نوع 2 جلوگیری می‌کند - امیدهای تازه - آیا در یکی دو دهه آینده دیابت با روش‌های مولکولی و ژنی درمان خواهد شد؟

کشف پروتئینی که به روش کاملاً جدیدی از پیشرفت دیابت نوع ۲ جلوگیری می‌کند – امیدهای تازه – آیا در یکی دو دهه آینده دیابت با روش‌های مولکولی و ژنی درمان خواهد شد؟

دانشمندان می‌گویند که اصلا مغز ما به صورت پیش‌فرض نباید بعد نیمه‌شب بیدار باشد و در این ساعات منفی‌گرا و متمایل به انجام رفتارهای پرخطر می‌شود

دانشمندان می‌گویند که اصلا مغز ما به صورت پیش‌فرض نباید بعد نیمه‌شب بیدار باشد و در این ساعات منفی‌گرا و متمایل به انجام رفتارهای پرخطر می‌شود

دانشمندان چند ساعت پس از مرگ خوک‌ها، عملکرد سلول‌ها و اندام‌های آنها را بازیابی کردند

دانشمندان چند ساعت پس از مرگ خوک‌ها، عملکرد سلول‌ها و اندام‌های آنها را بازیابی کردند

چگونه دهه‌ها پیش، زنی از که به طور کامل منجمد شده بود، زنده ماند

چگونه دهه‌ها پیش، زنی از که به طور کامل منجمد شده بود، زنده ماند

پایگاه داده باورنکردنی از تقریباً تمام پروتئین‌هایی که دانشمندان شناخته‌اند

پایگاه داده باورنکردنی از تقریباً تمام پروتئین‌هایی که دانشمندان شناخته‌اند

برچسب‌های سونوگرافی در آینده امکان می‌دهند که تصویری زنده و پیوسته از اندام‌های داخلی بدون نیاز به انجام سونوگرافی دوره‌ای سنتی داشته باشید!

برچسب‌های سونوگرافی در آینده امکان می‌دهند که تصویری زنده و پیوسته از اندام‌های داخلی بدون نیاز به انجام سونوگرافی دوره‌ای سنتی داشته باشید!

چند تفاوت آمینواسیدی محدود ممکن است منجر به تغییر عملکردی زیادی بین مغز انسان‌های مدرن و نئاندرتال‌ها شده باشد

چند تفاوت آمینواسیدی محدود ممکن است منجر به تغییر عملکردی زیادی بین مغز انسان‌های مدرن و نئاندرتال‌ها شده باشد

هیپرکلسترولمی خانوادگی: وقتی کلسترول شما خیلی بالا است و به صورت خانوادگی این استعداد را دارید

هیپرکلسترولمی خانوادگی: وقتی کلسترول شما خیلی بالا است و به صورت خانوادگی این استعداد را دارید

یک پیشرفت در درمان دیابت: بازیابی ترشح انسولین از پانکراس با داروی GSK126

یک پیشرفت در درمان دیابت: بازیابی ترشح انسولین از پانکراس با داروی GSK126